Sign In / Înregistrare
Noutati

REGULAMENT - Cu #Hisense, dimineața de Valentine's Day devine mai specială!

16.02.2024
RO_H-clatite-900x500.webp

 

Perioada campaniei – 09 – 24.02.2024

1. Descrierea campaniei:

Organizatorul Campaniei “Cu #Hisense, dimineața de Valentine's Day devine mai specială! “ este S.C Gorenje Romania S.R.L, cu sediul in Bucuresti, sector 1 ,str. Siriului nr.42-46, Nord-Est, et.2 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr J40/22309/2021 avand CUI RO 15637827, reprezentata legal de Boštjan Vodeb in calitate de Administrator, denumita in continuare Organizator, inregistrata la ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) sub nr. 288809/07.12.2011.

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe pe website-ul www.hisense.ro/ sip e paginile de social media Hisense și este disponibil în mod gratuit oricărui participant începând cu data de 9 februarie 2024, iar pentru informatii suplimentarea va puteti adresa la nr. telefon +40 21 233 33 90.

Campania se va derula sub prevederile prezentului Regulament Oficial care este obligatoriu pentru toti participantii in perioada 09 – 24.02.2024 pe paginile de social media Hisense.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarie efectuate necesita o astfel de notificare.

2. Participantii si conditiile de participare (Eligibilitate)

La aceasta Campanie pot participa persoanele fizice cu varsta de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cetateni romani si cetateni straini, rezidenti in Romania sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania. Toate conditiile enumerate trebuie indeplinite la data inceperii Campaniei.

La aceasta Campanie nu au drept de participare:
a) Prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;
b) Prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiilor de munca temporara care sunt pusi la dispozitia Organizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea acestuia indiferent de locatia Organizatorului care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social sau in alte locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica aceasta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatul acestor prestatii o desfasoara sau de timpul pe care il petrec in locatiile in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea.
c) Prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) colaboratorlor prestatori de servicii care, prin activitatea lor, presteaza activitati in sprijinul Organizatorului.
d) Membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a-c de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
e) Persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta minima acceptata conform prezentului Regulament Oficial. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulamentul Oficial.

Dreptul de participare la Campanie este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

3. Aria si perioada de desfasurare a Campaniei

Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei in perioada 09 – 24.02.2024 pana la ora 23:59:59 inclusiv (denumita “Perioada Campaniei”).In campanie sunt eligibile inscrierile de pe paginile de social media Hisense din perioda 06 – 24.02.2024Participantii se pot inscrie pe paginile de social media pana pe data de 24.02.2023 ora 23:59:59 inclusiv.Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public.

4. Mecanismul Campaniei

Nimic nu se compară cu momentele de intimitate și dragoste pe care le împărtășești cu persoana iubită la cafea!

Cu #Hisense, dimineața de Valentine's Day devine mai specială!

Ce trebuie să faci pentru a participa la concurs:

- Etichetează persoana cu care vrei să savurezi cafeaua în fiecare dimineață
- Asigură-te că ai dat Follow paginii de Instagram @hisense_romania
- Distribuie pe story această postare și dă-ne tag.

Toții pașii de mai sus sunt obligatorii pentru participare la concurs.

Hisense aduce un strop de bucurie și savoare în viața ta!

Câștigătorul va fi ales prin intermediul Comment Picker în data de 26 Februarie 2024 și va fi anunțat în aceeași zi, tot în cadrul acestei postări.

5. Premiul Campaniei

In cadrul Campaniei se va acorda urmatorul premiu:

Descriere premiu Cod produs Cantitate bucati Valoare lei (TVA inclus)
Espressor capsule HISENSE HCM20CS 1 buc 599,90 lei
Total 599,90 lei

Valoarea premiului oferit in cadrul acestei Campanii este estimata la 599,90 lei cu TVA inlcus.

Alte detalii referitoare la premiul acordat:
a) Daca pe perioada Campaniei nu se inscrie/ nu participa niciun Participant ori participa sau se inscriu mai putini Participanti decat numarul premiilor, atunci premiul Campaniei ramas neatribuit va ramane la dispozitia Organizatorului.
b) Daca pana la finalizarea Campaniei nu se castiga premiul mentionat la art. 5 pe motiv ca s-a invalidat castigatorul si toate rezervele acestuia sau nu s-au inregistrat inscrieri valide (dar fara a se limita la aceste motive) atunci, premiul Campaniei ramane la dispozitia Organizatorului.
c) Organizatorul nu are nicio obligatie, sub niciun aspect, de a suplimenta numarul premiilor
d) Nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului castigatorului de a ridica/ primi premiul castigat asa cum este mentionat in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul la premiul castigat, asa cum este descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul la premiu si la atribuirea premiului, fara a putea pretinde despagubiri de vreun fel.
e) In situatii exceptionale, cum ar fi si fara a se limita la cele enumerate: limitari comerciale, limitari legale, limitari care nu tin de controlul Organizatorului, forta majora, orice alte cauze, Organizatorul isi rezerva dreptul sa aduca orice modificare premiului, pastrand pe tot posibil valoarea maxima a acestuia, in caz de imposibilitate de a face orice alte modificari premiului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide sa ofere contravaloarea premiului.
f) Daca sunt identificate cazuri de fraudare ale mecanismului Campaniei sau incalcari ale prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiului astfel castigat/ atribuit si, dupa caz, de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmarire judiciara pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
g) Premiul castigat nu este transmisibil. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita castigatorului actul de identitate pentru verificari la momentul intrarii in posesia premiului, pentru a asigura acordarea premiului catre persoana indreptatita. Se vor retine copii dupa acest document doar in masura in care legea prevede in mod expres acest lucru.
h) Organizatorul asigura ca lista castigatorilor finali (dupa validarea eventualelor rezerve) si a castigurilor acordate va fi facuta publica.
i) Avand in vedere obligatia Organizatorului, potrivit legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de catre acestia, comunicarea datelor cu caracter personal si acceptarea premiului sunt conditii esentiale de validare a castigatorului.

6. Desemnarea castigatorului

Câștigătorul va fi ales prin intermediul commentpicker.com in data 26.02.2024 și va fi prezentat, în aceeași zi pe paginile de social media Hisense.

Premiul Campaniei va fi acordat prin tragere la sorti prin intermediul commentpicker.com (un program computerizat specializat de extragere aleatorie), la sediul Organizatorului in prezenta unui avocat si a doi reprezentanti ai Organizatorului.Pentru acest premiu se vor extrage cate 2 (doua) rezerve.

Castigatorul premiului va primi un e-mail de instiintare pe pagina personala de Social Media din partea Organizatorului cu privire la premiul castigat si modalitatea de revendicare a acestuia. Potentialul castigator trebuie sa comunice in termen de 5 zile de la primirea e-mailului informatii cu privire la nume, prenume,data de nastere, adresa de livrare.Premiul Hisense, se acorda ca atare, prin transmitere postala (curier), iar contravaloarea lui nu poate fi acordata in bani sau alte produse.Ž

Prevalidarea, respectiv validarea datelor completate de castigatorul premiului, constand in produsul Hisense, se realizeaza in termen de 15 zile lucratoare de la data completarii de catre Participantul respectiv a tuturor datelor solicitate.

La finalul procedurilor mai sus mentionate de prevalidare, un castigator se poate valida sau invalida. In situatia in care un castigator este validat se incep procedurile de expediere a premiului catre acesta.

Punerea in posesie a premiilor se va face prin intermediul unei firme de curierat, prin grija directa a Organizatorului in termen de 15 zile lucratoare de la terminarea Perioadei Campaniei.

In cazul in care potentialul castigator este invalidat se va activa rezerva nr. 1 respectand aceeasi procedura descrisa mai sus, in masura in care si rezerva nr.1 (devenita castigator de drept) nu poate din varii motive sa intre in posesia premiului, se va reactiva rezerva nr.2 si se va urma aceeasi procedura pana la epuizarea tuturor rezervelor.

Nu sunt impuse cheltuieli directe sau indirecte suplimentare pentru participarea la aceasta Campanie, cu exceptia cheltuielilor normale (tarife de internet – accesare site, costuri electricitate, tarife servicii de telefonie mobile, etc) ocazionate de actiunea de inscriere/ participare.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul refuzului castigatorului de a beneficia de premiu sau in cazul imposibilitatii validarii lui, conform prezentului Regulament Oficial, acesta va pierde dreptul de a primi premiul.

Dupa validarea castigatorului, se va incheia un proces-verbal cu privire la participantul castigator cu mentionarea numelui, premiul castigat, telefonul si adresa de transmitere a premiului.
Procesul – verbal va fi semnat de catre reprezentantul Organizatorului mentionandu-se faptul ca, dovada primirii premiului de catre castigator va fi facuta prin confirmarea de primire eliberata de catre firma de curierat prin care se transmite acesta.

Termenele de revendicare, prevalidare si validare din prezentul Regulament Oficial vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care potentialii castigatori nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin desemnarea rezervelor, Organizatorul nu isi asuma acordarea de premii rezervelor daca castigatorul aferent este validat ca si castigator al premiului.

7. Limitarea raspunderii:

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii Dvs. la acesta Campanie.
Fara a limita cele mentionate mai sus, atat premiul oferit de catre Organizator cat si prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.

Prin participarea la Campanie toti Participantii si eventualul castigator sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de catre Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor si eventualului castigator.

Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiului este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru actiunile intreprinse in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau pe un alt website;

Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe proprie raspundere ca a luat la cunostiinta si este de acord cu urmatoarele:

- Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
- Participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul declarat de prezentul Regulament Oficial.

8. Taxe si Impozite

Organizatorul va fi cel care va suporta, calcula si va achita la bugetul de stat impozitul aferent premiilor acordate potrivit Codului Fiscal.

9. Legislatie si litigii:

Prezentul Regulament Oficial este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament Oficial va fi solutionat mai intai pe cale amiabila si daca nu este posibil de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

10. Forta majora:

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament Oficial.
Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

11. Incetarea Campaniei:

Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii acesteia cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul site-ului www.hisense.ro cu minim 48 de ore inainte de incetarea efectiva.Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

12. Protectia datelor cu caracter personal:

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018. 
Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie. Datele personale prelucrate sunt cele necesare pentru validarea castigatorilor, impreuna cu cele transmise prin mesaj privat pentru a putea efectua transmisiile postale/curier cu premiile castigate.

13. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:

- organizarea, desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor;
- utilizarea datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in Campanie exclusiv in scopul anuntarii, identificarii castigatorului si transmiterii premiului (inclusiv rezerve);
- solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei;
- punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului Oficial pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);
- activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).
- plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (cand este cazul), publicarea numelui castigatorului si a premiilor acordate.

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorul isi retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice.

Participantul care refuza sa comunice sau isi retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu va fi eligibil sa participe la aceasta Campanie.

Castigatorului i se va solicita de catre Organizator sa confirme ca numele, adresa/ adresa e-mail si numarul de telefon, date necesare livrarii premiului corespund persoanei care a fost declaratacastigator. In momentul livrarii premiilor, castigatorului i se va solicita semnarea avizului de livrare de catre el sau de catre persoana imputernicita/ confirmarea de primire a biletelor pe adresa de e-mail.

14. Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal:

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care I le furnizeaza Participantii in mod direct.

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:
a) Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei, firmei de curierat;
b) Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing), daca s-a optat pentru comunicari de marketing;
c) Furnizori de servicii de curierat;
d) Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

15. Drepturile persoanelor vizate:

Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
c) Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
d) Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
e) Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
f) Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
g) Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.
h) Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
i) Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:
j) In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
k) In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
l) In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
m) In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.
n) Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)
Gorenje Romania SRL Str. Siriului nr. 42-46, et.2 Nord-Est, sector 1, Bucuresti
E-mail: gorenje.romania@gorenje.com

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.
a) Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro.
b) De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.
c) Pentru exercitarea drepturilor mentionate cu privire la operatiunile de prelucrare de daterealizate de Organizator, persoanele vizate pot trimite o solicitate la adresa societatii in atentia DPO-ului.

16. Temeiul legal: 

Prezentul Regulament Oficial este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.Datele cu caracter personal sunt pastrate de catre Organizator cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate potrivit Regulamentului Oficial cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu: datele cu caracter personal colectate in scopul solutionarii reclamatiilor vor fi stocate pe Perioada Campaniei si a atribuirii premiilor plus o perioada suplimentara necesara solutionarii reclamatiei (doar in privinta datelor care fac obiectul reclamatiei).

Cu privire la datele castigatorilor pentru care Organizatorul are diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare, conform regulilor financiar contabile.

Reclamatiile privind produsul sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament Oficial nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.Organizator

S.C GORENJE ROMANIA S.R.L

BACK TO TOP